อบรมการใช้งานระบบ สื่อสารชุมชนออนไลน์

ประเภทกิจกรรม: 
ประชุม
วัน เวลา: 
06 พฤษภาคม 2014 - 10:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมโรงเรียนซานตาครูส
ชื่อผู้ติดต่อ: 
snoomber1234@gmail.com, Som.pasin@gmail.com, visedniyomsi@gmail.com

เป็นการอบรมการใช้ระบบHaak square เเก่ตัวเเทนชุมชน ย่านกะดีจีน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวเเทนชุมชนที่มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ ระบบสื่อสารนี้

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป