กระหรี่หมี่เตี๋ยว ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 15 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่