ท่อประปาแตก

  1. รอการตอบรับ
  2. นัดเวลาทำงาน
  3. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
  4. เสร็จการดำเนินงาน
ชนิดคำร้อง: 
แจ้งซ่อม

ท่อประปาบริเวณข้างโรงรถบาทหลวง หลังโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ตรงประตูทางเข้าวัดซางตาครู้ส แตกทำให้น้ำไหลนองโดยม่ีกระสอบวางปิดบริเวณท่อแตกไว้ไม่ให้พุ่งกระจาย เป็นอยู่หลายวันแล้ว แจ้งการประปาก็หลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าทำไมไม่เห็นมีใครมาซ่อมสักที เสียดายน้ำจังเลย

รายการการดำเนินงาน: 

[29 May 2014 - 11:05:09] request created by angsana pinrat (36)[30 May 2014 - 11:15:05] ระบบเปลี่ยนสถานะของคำร้องเป็น รอการตอบรับ

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป

ความเห็น

รูปภาพของ pinrat_@outlook.com
angsana pinrat

การประปานครหลวงได้ทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ขอบคุณมากๆค๊ะ