โครงการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนสิงคโปร์

          สิงคโปร์จัดโครงการเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ในโครงการ Speak Good English Movement

          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชาวสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องในปีนี้ มีการนำกระดาษโน๊ตมาเขียนเป็นวลีหรือประโยคที่ถูกต้อง เพื่อเตือนชาวสิงคโปร์ให้พูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง แล้วแปะไว้ที่ตัวหรือของใช้ส่วนตัว หรืออาจจะถ่ายรูปไว้แล้วโหลดภาพลงทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม ซึ่งเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนในปี 2553

          โครงการรณรงค์ให้ชาวสิงคโปรพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนี้มีขึ้นในครั้งแรกเมื่อ 12 ปีก่อน โดยอดีตนายกรัฐมนตรีโก๊ะ จ๊ก ตง ซึ่งท่านได้กล่าวว่า “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์หรือซิงค์ลิช และภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง” 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป