ผู้จัดการ One Plus Condo คลองชลประทาน เชียงใหม่ กับ i want ที่อยากได้ในชุมชนของตนเอง คือ การจอดรถที่เป็นระเบียบ และ รอยยิ้มที่สดใส