ร้านอาหาร บ.กุ้งเผา สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ ด้านหน้าโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่