ร้าน ซาฮาร่า เชียงใหม่ ทางไปร้าน บนถนนนิมมานเหมินทร์ ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับ ร้านวอมอัพคาเฟ่ เลย