นึ่งสดติ่มซำ ตั้งอยู่ที่ ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม