คสช. มีมติต่ออายุรถเมล์และรถไฟฟรี 1 ส.ค. 57-31 ม.ค. 58

          จากกรณีโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี มีกำหนดครบให้บริการ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านการขนส่ง) เปิดเผยว่า มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เนื่องจากทำให้หน่วยงานขาดสภาพคล่อง ต้องเสียค่าน้ำมันและค่าซ่อมล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ 7-8% อีกทั้งการให้บริการคุณภาพก็ไม่เป็นไปตามคาดหวังนั้น

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด (29 กรกฎาคม 2557) ผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติขยายเวลามาตรการโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ไปจนถึง 31 มกราคม 2558  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการร่างยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทย เน้นด้านการคมนาคมขนส่ง ระยะเวลา 8 ปี ในช่วงปี 2558-2565 ภายใต้งบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท

 

 

 

 

http://money.kapook.com/view94397.html

 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป