ข้าวราดแกงวัดเล่งเน่ยยี่ ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ปากซอยข้างวัดมังกร (วัดเล่งเน่ยยี่) ขายทุกวัน ตั้งแต่ 15.00 - 21.00 น.