ปี 2570 ย่านพระราม 2-บางนา บางขุนเที่ยน เสี่ยงจมน้ำ หากไม่พัฒนาพื้นที่

นายจุมพล สำเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมคณะทำงานร่วมโครงการวิจัยเมืองชายฝั่งทะเลที่มีความเสี่ยง(CoastalCities at Risk)การเสริมสร้างศักยภาพการปรับตัวเพื่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมหานครชายฝั่ง(ทีมวิจัยกรุงเทพ)ครั้งที่2/2557ว่ากทม.ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาวิจัยความเสี่ยงของเมืองชายฝั่งทะเลจากสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกรุงเทพฯก็ถือเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากมีลักษณะเป็นดินอ่อนทรุดตัวได้ง่าย มีการกัดเซาะของน้ำความแปรปรวนของเปลือกโลกและภาวะโลกร้อนทำให้ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯเกิดการทรุดตัวมากถึงปีละ2-3เซนติเมตรซึ่งกทม.มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง50เซนติเมตรในอนาคตอีก30-50ปีการทรุดตัวของแผ่นดินจะส่งผลต่อสภาพเมืองอย่างมากกทม.จึงเร่งศึกษาเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งยังต้องมีการเตรียมความพร้อมประชาชนโดยการให้ความรู้ต่างๆเพื่อให้สามารถรับมือการสภาพเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้โดยการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะศึกษาวางแผนอนาคตของเมืองในอีกอนาคตอีก50ปีข้างหน้าซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น5ปีและจะศึกษาเสร็จสิ้นในปี59สำหรับโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนหรือทีกรอยด์ เป็นเพียงแนวป้องกันบางส่วนเนื่องจากพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนมีความยาว4.7กิโลเมตรกินพื้นที่ทั้งสมุทรปราการสมุทรสาครซึ่งกทม.จะทำการศึกษาเพื่อร่วมกับจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาทิการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

ด้าน ดร.อานนท์สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า โครงการวิจัย“เมืองชายฝั่งทะเลที่มีความเสี่ยง มีแผนงานรวม 5ปีซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทาง เน้นทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในหลายด้านประกอบด้วย 1.ด้านกายภาพ2.ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ที่เกี่ยวกับด้านความเชื่อและวิถีการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าในปี2570ในช่วงฤดูน้ำหลากเดือน ธ.ค.-ม.ค.นั้นจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรโดยเฉพาะในเขตบางนา บางขุนเทียนบนถนนพระราม2ถนนบางนาหากไม่มีการโครงการพัฒนาพื้นที่เช่นการถมถนนให้สูงมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคาดการณ์อีกว่าอีก 30ปีข้างหน้าแนวคันกั้นน้ำของกทม.ซึ่งปัจจุบันมีความสูง2.70เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางจะต้องก่อสร้างเพิ่มความสูงขึ้นเป็น5เมตรถึงจะป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ไม่ใช่ทางแก้ไขจึงจำเป็นต้องมาหาแนวทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับน้ำได้มากที่สุด.

 

http://bit.ly/1lCBk9x

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป