ต้นมะละกอ ขนมจีนประโดก กับที่ตั้งร้านใหม่ กว้างขวางขึ้น