คู่มือการใช้งานระบบ HaaK Square

สำหรับศึกษารายละเอียดและเทคนิคการใช้งานระบบ HaaK Square: ระบบเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและการตัดสินใจการพัฒนาโครงการร่วมกัน

อัปโหลดเอกสาร: 
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป