ข้อความผิดพลาด

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/haaksqr/public_html/includes/bootstrap.inc).

คร.ดันแผนรับ 'อีโบลา' ย้ำ 4 มาตรการหลักเอาอยู่!

กรมควบคุมโรค ระดมผู้เชี่ยวชาญ ดันแผนเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ย้ำ 4 มาตรการหลัก ขอประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร ให้รู้สถานการณ์และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
...

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมปรึกษาหารือ ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตอธิบดีและผู้บริหารกรมควบคุมโรค ได้แก่ นายแพทย์สมทรง รักเผ่า นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายแพทย์กิตติ กิตติอำพน และนายแพทย์ศิริศักด์ วรินทราวาท เพื่อสรุปบทเรียนและประสบการณ์จากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก เพื่อมานำเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไทย

อ่านต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/446049

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป