16/9/57 ช่างPPM ได้เข้ามาซ่อมปั้มน้ำบนด่านฟ้า เนื่องจากปั้มน้ำไม่ทำงาน