16/9/57 ทีมช่าง PPM เข้าทำการตรวจเช็คระบบ ปั้มสำหรับส่งน้ำดับเพลิงของอาคารชุด วันพลัส คอนโด คลองชลประทาน ประจำเดือน กันยายน 2557