การอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

การอบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
                          

                            วันที่ 17 มกราคม 2556 นางสาวพิศมัย ตรีศักดิ์ศรี เจ้าพนักงานประมงอาวุโส พร้อมคณะ จากส่วนประมงกรุงเทพมหานคร  จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม/พรรณไม้น้ำและการจัดตู้ปลาอย่างง่าย”  ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

   
          

          

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวจาก ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร

 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป