21 ตุลาคม วันสมเด็จย่า

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข ให้บริการตรวจและรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อ เป็นพระราชกุศลถวายแก่สมเด็จย่า อีกทั้ง อุทยานสมเด็จย่า เขตคลองสานก็ได้จัดงานรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่พระราชทานแก่ปวง ชนชาวไทยเป็นเวลายาวนาน โดยให้มีการว่าพานพุ่มถวายสักการะของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งจัดให้มีนิทัศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และ การออกร้านขายสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนในละแวกคลองสานและธนบุรีในวันที่21นี้ ด้วย

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป