งาน Party Familyday

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
10 ธันวาคม 2014 - 19:00 to 22:00
สถานที่: 
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ชื่อผู้ติดต่อ: 
เจ้าหน้าที่บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป