ทางบริษัท PPM ได้จัดอบรมมาตรฐานการทำงานของพนักงานกลุ่มที่ 2