ทีมจดทะเบียนอาคารชุด ของPPM นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบอาคารชุดปันนา โอเอซิส คอนโดมิเนียมเพื่อจัดทำรายงานและนำเข้าประชุมคณะอนุกรรมการธนารักษ์ จังหวัด เชียงใหม่