จสอ.ธนวิทย์ ผลมาก (จ่าแอ็ด) หัวหน้างานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ของบริษัทพี พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (PPM) เข้าตรวจการปฎิบัติหน้าที่และแนะนำการทำงานให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ตามจุดต่างๆที่บริษัทดูแลบริหารจัดการ