ลอยประทีปเทียนหอม บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
01 พฤศจิกายน 2014 - 17:00 to 06 พฤศจิกายน 2014 - 00:15
สถานที่: 
วัดประยูรวงศาวาศ
ชื่อผู้ติดต่อ: 
วัดประยูรวงศาวาศ

ขอเชิญร่วมลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยุรวงศาวาส ๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/การประกวดหนูน้อยนพมาศ
งานบุญประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
: การแข่งขันเริ่มเวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ติดต่อฝ่ายกิจกรรม..โทร. ๐๘๕-๘๒๑-๘๐๒๔
 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป