ภาคีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

ภาคีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน

“River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สอดรับกับบรรยากาศ สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง เทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของไทยบนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุด ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงเอเชียทีค ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น.

วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมนำเสนอจุดขายของประเทศไทยที่โดดเด่นคือ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นการดึงดูดความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นการเพิ่มวันพักและค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

งาน “River Festival 2014 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในสถานที่สำคัญบริเวณโค้งน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 จนถึงเอเชียทีค ในวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

"ฝั่งพระนคร"

- ย่านกรุงเก่า

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จัดกิจกรรมบูชารอยพระพุทธบาทภายในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

• สวนนาคราภิรมย์ มีการจำลองประเพณีจองเปรียง นิทรรศการภาพโบราณ ระบำฤๅษีดัดตน โรงละครจำลองสมัยรัชกาลที่ 5 Prince Theatre และร้านค้าชุมชน

"ฝั่งกรุงธน"

- ย่านวังเดิม

• วัดอรุณราชวราราม จัดกิจกรรมทำบุญพระประจำวันเกิด เวทีการแสดงย้อนยุค หนังกลางแปลงพากย์สด นิทรรศการบ้านช่างหล่อ นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ ตลาดโบราณ และการออกร้านบ้านมะตูม

- ย่านกะดีจีนคลองสาน

• วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร การแสดงงิ้ว และการออกร้านชุมชน

• วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โชว์ปี่พาทย์เครื่องฝังมุกไฟ นิทรรศการวิถีชุมชน นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ การออกร้านอาหาร 4 ชาติ สักการะพระบรมธาตุมหาเจดีย์ รวมทั้งการออกร้านค้าประชาคมย่านกะดีจีนคลองสาน นิทรรศการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านโดยภาคีการอนุรักษ์

- ย่านยานนาวา ถนนเจริญกรุง

• เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ มีการจำหน่าย สาธิตการประดิษฐ์กระทง จำลองประเพณีรับบัว กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตดอกไม้ไฟไทยโบราณ สาธิตปลาตะเพียนสาน การละเล่นมวยทะเล มีการแสดงแสง-เสียง ประกอบน้ำพุ และการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนเวทีอีสต์เอเชียติก

ทั้งนี้ ทางเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ มีบริการเรือรับ-ส่งฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ใน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ไป-กลับ ตลาดยอดพิมาน-เอเชียทีค เส้นทางที่สอง วนรับ-ส่งตลาดยอดพิมาน-ท่าเตียน (วัดโพธิ์)-วัดอรุณฯ-วัดกัลยาฯ-วัดประยูรฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.riverfestivalthailand.com

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป