ไพบูลย์ คุ้มฉายา ลงนามคำสั่งยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวหลักสี่

พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ลงนามคำสั่งยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวหลักสี่แล้ว หลังกรมราชทัณฑ์หมดความจำเป็นในการใช้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่

            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาได้เผยแพร่คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 402/2557 เรื่องยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ ซึ่งลงนามคำสั่งโดย พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีรายละเอียดคำสั่ง ดังนี้

            ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 663/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ได้กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ขึ้น ณ สถานที่ควบคุมพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เลขที่ 89 ก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยให้สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นั้น
 
            เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ตั้งเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ เป็นที่ทำการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 และกรมราชทัณฑ์หมดความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ตามภารกิจในสถานที่แห่งนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้เรือนจำชั่วคราวหลักสี่ในการคุมขัง ผู้ต้องขังอีกต่อไป
 
            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (1) และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 จึงให้ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ ณ สถานที่ควบคุมพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล เลขที่ 89 ก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 663/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
 
            ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา : kapook.com วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

http://hilight.kapook.com/view/110707

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป