วันศุกร์ที่ 21 พ.ย.57 เจ้าหน้าที่ รปภ. และแม่บ้าน PPM ช่วยกันกวาดเศษใบไม้และเศษขยะบริเวณลานจอดรถและบริเวณทางออกของอาคารชุดวันพลัส คอนโด คลองชลประทาน ให้ดูสะอาด เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร