งานทำบุญแจกเสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารเด็กบนดอย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ขุนช้างเคี่ยน