อบรมการทำงานของพนักงาน PPM กลุ่มที่ 1เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ บิสิเนสพาร์ค