อบรมการทำงานของพนักงาน PPM กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่สำนักงานกลาง ห้วยแก้ว