วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ช่าง PPM ช่วยกันจัดโต๊ะเฉลิมพระเกียรติ์ฯเนื่องในวโรกาสวันพ่อ ที่อาคารชุดวันพลัส คอนโด คลองชลประทาน