PPM กับงานบริจาคเงิน เสื้อผ้า อาหาร อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้กับโรงเรียนสีเนห์รู บนดอยขุนช่างเคี่ยน(แม้วขาว) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557