กรมศิลป์สยบข่าว กองทัพเรือเล็งรื้อกำแพงพระราชวังเดิมธนบุรี

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ ที่ว่ากองทัพเรือเตรียมรื้อกำแพงรั้วพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี เพื่อทำเป็นลานโล่งเตรียมการไว้ใช้ในการสวนสนามนั้น ทางกรมศิลปากรและกองทัพเรือ มีความกังวลมาก จึงได้มีการนัดหมายหารือกันในเช้าวันนี้ (8 ธ.ค.) โดยมี พลเรือโท โสภณ วัฒนมงคล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ กองทัพเรือ พร้อมคณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอยืนยันว่า ไม่มีการรื้อกำแพงรั้วพระราชวังเดิมแน่นอน และในอนาคตก็ยังไม่มีการวางแผนใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้ชี้แจงว่า กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนพื้นที่ในพระราชวังเดิม เป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี 2492 ประกอบด้วยท้องพระโรง ตึกคู่รวมถึงแนวกำแพงรั้วพระราชวังเดิม ดังนั้น หากกองทัพเรือต้องการดำเนินการอะไรในส่วนที่เป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง หรือ ปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ขอให้ทำเรื่องแจ้งมายังกรมศิลปากรก่อน พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเอกสารที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโบราณสถานภายในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีให้แก่ทางกองทัพเรือไปศึกษาด้วย 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/ 8 ธันวาคม 2557 15:32 น.

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป