พิธีเปิดลานสาธารณะรอบมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญ ย่านกะดีจีน