โครงการบูรณะและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกสณ ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร

อัปโหลดเอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon thai-portuguesemuseum-nk-260711.pdf2.64 MB
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป