การดูแลสระว่ายน้ำคลองชลคลับ 28 ธ.ค.57

วันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค.57 ช่างของ PPM ได้เข้ามาดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ,เติมคลอรีนและ วัดค่าปริมาณคลอรีนและค่า Ph ของน้ำในสระว่ายน้ำ อาคารวันพลัส คลองชลคลับ เพื่อให้สะอาด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป