วันที่ 5 ม.ค.58 เจ้าหน้าที่นิติฯ ได้ติดประกาศแจ้งให้เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยรับทราบ เรื่อง กระเบื้องหน้าลิฟต์ชั้น 5 ชำรุด ไว้ในลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยที่ต้องใช้ลิฟต์ชั้นดังกล่าว