วัดดังเชียงใหม่บริจาค‘สังฆทาน’ ทำทานแก่ผู้ยากไร้

ทหารที่เชียงใหม่มารับสังฆทานจากวัดดัง นำไปให้ชาวเขาที่อยู่บนดอยสูง เจ้าอาวาสบอกบริจาคให้ทุกปี โดยคัดแยกไว้ให้กับผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่อยู่ในป่าลึกเป็นอันดับแรก คนที่นำมาถวายพระก็จะได้บุญด้วย...

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 8 ม.ค.57 ที่วัดพระธาตุดอยคำ เลขที่ 108 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (หลังพืชสวนโลก) พล.ต.ศรายุธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารมารับสิ่งของสังฆทาน จากพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่สูง


ทั้งนี้ เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้ที่ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับคืนสู่สังคม ในพื้นที่ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ที่อยู่ในกระบวนการบำบัดยาเสพติด จำนวน 300 ราย มีฐานะยากจน และมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

"เพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงชาวเขา ได้รับบุญกุศลและกำลังใจให้เลิกยาเสพติด จากท่านพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ทางหน่วยจึงขอรับการสนับสนุนสิ่งของหรือสังฆทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดดังกล่าวต่อไป ขณะเดียวกันทางอาจารย์บุญเลิศ คำคุณ ผู้อำนวยการโรง เรียนเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ก็ได้เดินทางมารับมอบสังฆทานจากพระครูสุนทร เจติยารักษ์ ด้วยเช่นกัน เพื่อนำไปสนับสนุนให้เด็กนักเรียน จัดงานกิจกรรมวัดเด็ก" เจ้าหน้าที่ทหารกล่าว

ทางด้านพระครูสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ได้กล่าวเจริญพรว่า ขณะนี้ได้มีหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 ฉบับ เพื่อขอสนับสนุนสิ่งของสังฆทาน ซึ่งทางวัดได้คัดแยกไว้ให้กับผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารเป็นอันดับแรก เนื่องจากชาวเขาที่ยากจน หรือโรงเรียนที่อยู่ในป่าลึกต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยเมื่อปีที่แล้วก็ได้แจกสังฆทานที่มีประชาชนนำมาถวายจำนวนมาก ให้กับหน่วยงานต่างๆนำไปช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์มากกว่า 50 หน่วยงาน และในปีนี้ก็ได้บริจาคสังฆทานที่ประชาชนนำมาถวายให้กับปะชาชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ผู้ที่นำสังฆทานมาถวายได้บุญกุศลต่อไปด้วย.

 

 

http://www.thairath.co.th/content/473523

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป