กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม2558 ของชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้1 มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม2558 ของชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้1
มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป