เช็ดเครื่องเป่าลม (อัดจาระบี)

  1. รอการตอบรับ
  2. นัดเวลาทำงาน
  3. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
  4. เสร็จการดำเนินงาน
ชนิดคำร้อง: 
แจ้งซ่อม

เช็คเครื่องเป่าลมแอร์บลาวเวอร์

รายการการดำเนินงาน: 

[12 January 2015 - 16:01:57] request created by นิติบุคคลอาคารชุด วีเรสสิเดนซ์ พายัพ อาคาร บี [13 January 2015 - 16:15:02] ระบบเปลี่ยนสถานะของคำร้องเป็น รอการตอบรับ
[23 July 2015 - 09:58:20] vsd.builtB@gmail.com เปลี่ยนสถานะคำร้องเป็น acknowledge
[23 July 2015 - 09:58:27] vsd.builtB@gmail.com เปลี่ยนสถานะคำร้องเป็น finish
[24 July 2015 - 10:00:09] ระบบเปลี่ยนสถานะของคำร้องเป็น รอการตรวจรับงาน
[30 July 2015 - 10:00:04] ระบบเปลี่ยนสถานะของคำร้องเป็น คำร้องสมบูรณ์

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป