วันอังคาร ที่ 25 พ.ย.57 นิติบุคคลฯและแม่บ้านPPMที่ประจำอาคารชุด วันพลัส คอนโด คลองชลประทาน ช่วยกันทำความสะอาดเช็ดกระจกภายในและภายนอกอาคาร ให้สะอาด น่ามอง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร