วันอังคาร ที่ 13 ม.ค. 58 พ่อบ้าน PPM จะต้องล้างห้องเก็บขยะทุกวันและบริเวณท่อระบายน้ำ เพื่อให้สะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น และจัดวางถังขยะให้เรียบร้อย