งานสมโภช187ปี "วัดประยุรวงศาวาส"

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ขอเชิญร่วมเสริมสร้างสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ในงาน “สมโภช 187 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” ศาสนสถานสำคัญที่อยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มายาวนาน โดยงานนี้เกิดจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน หรือที่เรียกว่า บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่ผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิด Play + Learn = เพลิน 

ร่วมบูชาพระพุทธนาค พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธฉาย หลวงพ่อแขก สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ชื่นชมความงามของปูชนียสถานเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็น “พระบรมธาตุมหาเจดีย์” หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การ UNESCO หรือ “เขามอ” รมณียธรรมสถานแห่งความสงบรื่นรมย์ ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นถาวรวัตถุสำคัญของชาติ โดยจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 2555 พร้อมร่วมสักการะพระพุทธรูปพันปียุคขอมโบราณ ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ร่วมสักการะในงานนี้เป็นครั้งแรก 

นอกจากนั้น ยังพาผู้ร่วมงานย้อนยุคไปกับบรรยากาศตลาดจำลองโบราณ แหล่งรวมวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ย่านคลองสาน-กะดีจีน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม ชมการแสดงสืบสานความเป็นไทย พร้อมลิ้มรสอาหารอร่อยและเลือกซื้อของดีชุมชนมากมาย ตลอด 4 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10–อังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 16.00–22.00 น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป