ผังประกอบแบบถนนเเละเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ในโครงการเขตคลองสาน

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป