โครงการ กิจกรรม ในชุมชน

 • โครงการ
  0
 • ประชุม
  1
 • กิจกรรม
  4
 • อื่นๆ
  0
ชนิด ชื่อ สถานที่ วันที่
ประชุม ประชุม พนักงาน PPM ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ออฟฟิตกลาง ห้วยแก้ว 27 พ.ค. 15
กิจกรรม รดน้ำต้นไม้ ดูแลพื้นที่สีเขียว 02 มี.ค. 15
กิจกรรม งาน Party Familyday โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 10 ธ.ค. 14
กิจกรรม งานทำบุญแจกเสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยงอาหารเด็กบนดอย บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 10 ธ.ค. 14
กิจกรรม งานกีฬาสีของพนักงาน PPM บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 09 ธ.ค. 14