แจ้งซ่อม คำร้อง ขอความช่วยเหลือ

 • 0 คำร้อง
  รอการตอบรับ
 • 0 คำร้อง
  นัดเวลาทำงาน
 • 0 คำร้อง
  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 • 0 คำร้อง
  เสร็จการดำเนินงาน
วันยื่นคำร้อง ชื่อ นามสกุล บ้าน/ห้องเลขที่ ชื่อ สถานะ
20 มิ.ย. 15 นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเน็กซ์ 1 อาคาร 2 ขั้วหลอดไฟเสีย คำร้องถูกยกเลิก